Co możemy dla Ciebie zrobić

Informacja o środkach dla pracodawców i bezrobotnych

Dodano: 14-06-2013

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż obecnie jest w posiadaniu środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL przeznaczonych na organizację staży oraz wsparcie osób bezrobotnych w szczególności w wieku powyżej 50-go roku życia oraz osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W ramach pozostałych instrumentów rynku pracy Urząd zaangażował aktualnie całość otrzymanych środków.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w przypadku pozyskania w trybie konkursowym środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Urząd informować będzie o możliwościach wsparcia na bieżąco, po uzyskaniu środków Funduszu Pracy, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu.

 

Wrocław, 13.06.2013 r.

Pliki do pobrania: