Serwis szukających pracy

Internetowy zapis do rejestracji

WAŻNE !

1) Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego przygotuj komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa.

2) Gwarancją prawidłowego przejścia procedury rejestracyjnej jest dokładne czytanie informacji i zaleceń na każdym etapie wprowadzania danych.


Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl . Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej „ lub „ zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia” i wypełnić formularz.

W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia. Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1) wypełniasz formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczasz podczas wizyty. Wrocławski Urząd Pracy zaproponuje najbliższy wolny termin.

Będąc w urzędzie można również dokonać zapisu do rejestracji korzystając z infokiosków znajdujących się w budynku B.

     Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.  Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym przez urząd.  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną, rejestracja nie dojdzie do skutku i wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

W przypadku osób zapisanych drogą internetową, należy pobrać numerek z automatów biletowych z pozycji "REZERWACJA INTERNETOWA".


2)  jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji ( jeżeli dokument składa się z kilku stron należy dołączyć skany wszystkich stron ).  Nieopatrzenie wniosku o rejestrację podpisem elektronicznym w sposób przewidziany w przepisach spowoduje, że rejestracja nie zostanie dokonana.

Wszelkie uwagi dotyczące działania systemu można zgłosić pod adresem e-mail: rejestracja@pup-wroclaw.pl

Oczywiście jest i nadal będzie dostępna możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w urzędzie pracy przy ul. Glinianej 20-22 budynek B.