Serwis szukających pracy

Internetowy zapis do rejestracji

WAŻNE !

1) Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego przygotuj komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa.

2) Gwarancją prawidłowego przejścia procedury rejestracyjnej jest dokładne czytanie informacji i zaleceń na każdym etapie wprowadzania danych.


Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl . Ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej „ lub „ zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia” i wypełnić formularz.

W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia. Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1) wypełniasz formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczasz podczas wizyty. Wrocławski Urząd Pracy zaproponuje najbliższy wolny termin.

Będąc w urzędzie można również dokonać zapisu do rejestracji korzystając z infokiosków znajdujących się w budynku B.

     Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją.  Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym przez urząd.  Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną, rejestracja nie dojdzie do skutku i wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że godzina wyznaczona do dokonania czynności rejestracyjnych w drodze zapisu internetowego jest orientacyjna. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie może każdorazowo zabezpieczyć konkretnej godziny ze względu na przyczyny obiektywne, niezależne od urzędu (tj. nie przedstawienia przez interesantów kompletu wymaganych dokumentów w dniu dokonywania czynności rejestracyjnych lub złożoność spraw będąca przyczyną wydłużenia czasu ich załatwiania).

W przypadku osób zapisanych drogą internetową, należy pobrać numerek z automatów biletowych z pozycji "REZERWACJA INTERNETOWA".


2)  jeśli dysponujesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji ( jeżeli dokument składa się z kilku stron należy dołączyć skany wszystkich stron ).  Nieopatrzenie wniosku o rejestrację podpisem elektronicznym w sposób przewidziany w przepisach spowoduje, że rejestracja nie zostanie dokonana.

Wszelkie uwagi dotyczące działania systemu można zgłosić pod adresem e-mail: rejestracja@pup-wroclaw.pl

Oczywiście jest i nadal będzie dostępna możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w urzędzie pracy przy ul. Glinianej 20-22 budynek B.