Poradniki

Jak długo należy być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, aby ubiegać się o skierowanie na szkolenie?

  Powiatowy Urząd Pracy prowadzi w pierwszej kolejności pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:

  - świadczy usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

  - świadczy usługę pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

  - inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże oraz przyznaje i wypłaca stypendia,

  - inicjuje i dofinansowuje tworzenie dodatkowych miejsc pracy,

  - inicjuje oraz finansuje w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy,

  - przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia.

  W związku z powyższym pierwsze kroki należy skierować do Działu Pośrednictwa Pracy w celu zapoznania się z ofertami pracy.

Budynek A

Budynek A - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(automaty biletowe
są czynne do 14:15)

Kancelaria:
pn - pt 7:30 -15:30

Adres:
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22

Jak dojechać?

Budynek B - Ewidencja
i Świadczenia

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(Automaty wydają numerki do godz. 14:15 jednakże w przypadku dużej liczby osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15 ) 

Adres:
Wrocław,
ul.Gliniana 20-22

Jak dojechać?