Serwis szukających pracy

Rejestracja w Urzędzie Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy możesz zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Definicja osoby bezrobotnej zawarta jest w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeżeli nie spełniasz warunków do zarejestrowania ze statusem osoby bezrobotnej możesz zostać zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy. Definicja osoby poszukującej pracy jest zawarta w treści art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Treść ustawy znajdziesz tutaj: (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Rejestracji możesz dokonać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Gliniana 20-22 w budynku B na parterze albo drogą internetową.
 Jeżeli wybierasz rejestrację poprzez osobiste zgłoszenie się w urzędzie przyjdź w godzinie otwarcia (7.30) i zabierz wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty.

Możesz dokonać rejestracji również drogą internetową. Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1) wypełniamy formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty. WrocławskiUrząd Pracy zaproponuje termin rejestracji.         

      Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją. Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym przez urząd.

2) jeżeli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.

Jeżeli zamierzasz dokonać rejestracji przed przyjściem do urzędu pobierz i wypełnij oświadczenie rejestrowanego.

W razie wątpliwości co do niezbędnych dokumentów zadzwoń na numer Zielonej Linii 19524.

Dokument Opis dokumentu
oswiadczenie rejestrowanego