Serwis szukających pracy

Rejestracja w Urzędzie Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy możesz zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Definicja osoby bezrobotnej zawarta jest w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeżeli nie spełniasz warunków do zarejestrowania ze statusem osoby bezrobotnej możesz zostać zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy. Definicja osoby poszukującej pracy jest zawarta w treści art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Treść ustawy znajdziesz tutaj: (Dz.U. z 2015 r. poz. 149.)

Rejestracji możesz dokonać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Gliniana 20-22 w budynku B na parterze albo drogą internetową.
 Jeżeli wybierasz rejestrację poprzez osobiste zgłoszenie się w urzędzie przyjdź w godzinie otwarcia (7.30) i zabierz wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty.

Możesz dokonać rejestracji również drogą internetową. Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1) wypełniamy formularz elektroniczny, a dokumenty dostarczamy podczas wizyty. WrocławskiUrząd Pracy zaproponuje termin rejestracji.         

      Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją. Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym przez urząd.

Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że godzina wyznaczona do dokonania czynności rejestracyjnych w drodze zapisu internetowego jest orientacyjna. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu nie może każdorazowo zabezpieczyć konkretnej godziny ze względu na przyczyny obiektywne, niezależne od urzędu (tj. nie przedstawienia przez interesantów kompletu wymaganych dokumentów w dniu dokonywania czynności rejestracyjnych lub złożoność spraw będąca przyczyną wydłużenia czasu ich załatwiania).

2) jeżeli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wystarczy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.

Jeżeli zamierzasz dokonać rejestracji przed przyjściem do urzędu pobierz i wypełnij oświadczenie rejestrowanego.

W razie wątpliwości co do niezbędnych dokumentów zadzwoń na numer Zielonej Linii 19524.

Dokument Opis dokumentu
oświadczenie rejestrowanego