Poradniki

Jakie są konsekwencje odmowy przyjęcia/podjecia odpowiedniej pracy?

Jeżeli oferta spełnia wszystkie kryteria definicji odpowiedniej pracy, a ty odmówisz jej przyjęcia, to taka odmowa jest nieuzasadniona. Jeżeli jednak wybierzesz podczas tego spotkania dla siebie inną ofertę z korzystniejszymi Twoim zadaniem warunkami, to odmowa przyjęcia zaproponowanej oferty przez pośrednika jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Pamiętaj jednak, ze musisz spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, oczekiwanych przez pracodawcę na dane stanowisko pracy.


Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej pracy zarobkowej, lub innej formy pomocy określonej w ustawie, lub poddania się badaniom lekarskim, lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych spowoduje pozbawienie statusu bezrobotnego na okres:

120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Budynek A

Budynek A - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(automaty biletowe
są czynne do 14:15)

Kancelaria:
pn - pt 7:30 -15:30

Adres:
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22

Jak dojechać?

Budynek B - Ewidencja
i Świadczenia

Godziny przyjęć klientów:
pn - pt 7:30 -14:30
(Automaty wydają numerki do godz. 14:15 jednakże w przypadku dużej liczby osób rejestrujących się automat może zaprzestać wydawania biletów przed godziną 14:15 ) 

Adres:
Wrocław,
ul.Gliniana 20-22

Jak dojechać?