ABC Pracodawcy

Zgłoszenie oferty pracy


zgłoszenie oferty pracy

Przyjmujemy i zrealizujemy każdą ofertę pracy zgłoszoną:

 • osobiście

 • listownie

 • pocztą elektroniczną

 • faksem
 • poprzez e-formularz

 • za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 • pozyskaną przez pośrednika zewnętrznego, pełniącego funkcję doradcy klienta instytucjonalnego, dotyczącą pracy:

  • na czas nieokreślony

  • na czas określony

  • umowa na zastępstwo

  • umowa zlecenia

  • umowa o dzieło

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu promuje złożoną ofertę, kierując ją zawsze do zainteresowanych.

ZGŁOSZENIE OFERT PRACY

Opierając się na modelu pośrednictwa pracy dwutorowego i zawodowego, oferty pracy zgłaszane są przez pracodawców do PUP-Wrocław według następującego schematu:

1. Pracodawca zgodnie ze swoją siedzibą lub miejscem wykonywania pracy indywidualnie zgłasza się do Urzędu (w pok. 14 budynek A, w godz. 7.30 - 14.30) celem złożenia zapotrzebowania na pracowników, przedkładając wypełniony druk zgłoszenia oferty pracy.

Pracodawcy zgłaszają oferty także faksem (71 7701 662), pocztą elektroniczną (praca@pup-wroclaw.pl) lub po rejestracji poprzez e-formularz znajdujący się na stronie, a także poprzez portal praca.gov.pl.

2. Pośrednik pracy - zewnętrzny, pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego, pozyskuje oferty zatrudnienia od pracodawcy poprzez indywidualne kontakty/wizyty u pracodawcy i sam dokonuje zgłoszenia oferty pracy w PUP-Wrocław i wypełnienia karty pracodawcy.

3. Przyjęte oferty pracy po wprowadzeniu do ewidencji komputerowej i zarejestrowaniu są przekazywane - zgodnie z podziałem na zawody/grupy zawodowe - pośrednikom wewnętrznym, pełniącym funkcję doradców klienta indywidualnego, którzy zgodnie ze swoją specjalizacją zawodową poszukują kandydatów do pracy u danego pracodawcy na zgłoszoną ofertę pracy, kierują wydając skierowania i prowadzą negocjacje z pracodawcą.

4. Oferty pracy są również upowszechniane w internetowej bazie ofert pracy na stronie Urzędu oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dokument Opis dokumentu
Zgloszenie oferty pracy

Zgłoszenie oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej